מכונת תפירה זינגר 20U SINGER

מכונת תפירה
תוצרת זינגר!
לתפר ישר וזיג-זג
עד רוחב של 12 מ"מ!
מתאימה גם לריקמה חופשית אומנותית

CLICK TO PREVIEW